Welzijn en gezondheid van mens en dier.

Toen ik ongeveer 30 jaar geleden de Hogere Landbouwschool te Leeuwarden verliet, stond de Voedingsleer eigenlijk nog maar in de kinderschoenen.

Het was destijds eigenlijk meer een optelsom van de individuele “kale” componenten aan energie-, aminozuren, vitamines en mineralen en normen waaraan moest worden voldaan om een goed voer of een rantsoen samen te stellen.

Als Nutrionist (voedingsdeskundige) ben ik de afgelopen 30 jaar betrokken geweest bij een spectaculaire omslag in het doen en denken over voeding.

Eerlijke en natuurlijke grondstoffen.

Voeding gaat immers om veel meer: Voeding is allesbepalend voor het welzijn en de gezondheid van mens en dier! Bronnen van herkomst, de onderlinge samenhang van voedingscomponenten, maar ook de aanwezigheid van zogenoemde “functionele voedingscomponenten” en “Bio-aktieve” stoffen, kruiden, zeewier etc. bepalen in sterke mate de waarde van een voeder of voedingscomponent.

Het combineren van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en jarenlange praktijkervaring is de enige juiste grondslag voor elke goede voeding. Het is daarbij belangrijk om zo dicht mogelijk bij de aard en de natuur van mens en dier te blijven en daarbij zo veel mogelijk gebruik te maken van eerlijke en natuurlijke grondstoffen.

Missie.

Het maken van goede en eerlijke voeding verdient dan ook een nuchtere benadering, met daarbij respect voor mens dier en milieu. Daarbij kan men niet alleen maar steunen op de nieuwste en steeds maar voortschrijdende wetenschappelijke inzichten. Regelmatig zal er nog steeds moeten worden teruggegrepen op (soms) eeuwenoude inzichten en ervaringen.

hessel-van-altenburg

Dit alles is waarom ik na 30 jaar nog steeds met volle passie bezig ben met voeding met als uiteindelijke missie:
welzijn en gezondheid van mens en dier

Hessel Altenburg