Even voorstellen

Welkom op mijn nieuwe website

Ontdek mijn streven naar producten, diensten en innovaties die goed moeten zijn voor mens, dier en milieu. En dat de belangrijkste voorwaarde daarbij is dat ze financieel aantrekkelijk moeten zijn voor u als gebruiker, of u nu professional bent, of de trotse bezitter van een huisdier. Immers, dan worden ze ook daadwerkelijk ingezet en kunnen ze hun bijdrage leveren aan duurzaamheid en economie.

Een duidelijk voorbeeld van een “win, win, win -situatie”

Vorige week kreeg ik een interessant onderzoek van het Louis Bolkinstituut onder ogen. Afgelopen zomer bleek dat graslanden die met smalle weegbree waren door-gezaaid, 25% meer opbrengst lieten zien. Voor koeien heeft het kruid bovendien als voordeel dat het antibiotische stoffen bevat en meer mineralen in vergelijking met gras. Daarbij levert de smalle weegbree bovendien een bloemetje waar de bijen graag op afkomen en dat is indirect een voordeel voor weidevogels. Een duidelijk voorbeeld van een “win, win, win -situatie”.

De mens (veehouder) wint financieel door een hogere opbrengst. Het dier (koe) wint door een kwalitatief beterde voeding, en dat het milieu er bij wint mag ook duidelijk zijn….

Mijn wereld van nutritie of voeding

Regelmatig zal er op mijn website een nieuwe blog te vinden zijn. Hierin wil ik u meenemen in mijn wereld van nutritie of voeding, en laten zien waarmee ik me zoal bezig hou, een zeer breed en afwisselend terrein.

De ene keer zal het een blog zijn over bijvoorbeeld kalver-opfok, melkvee of hondenvoer, een andere keer kan het een onderwerp zijn over bijvoorbeeld bemesting, een interessant onderzoek of een product waarmee ik bezig ben.

Regelmatig zijn er interessante gebeurtenissen of situaties. Ook dat zal ik delen via deze blog. Bij dit alles wil ik vooral de verbinding leggen tussen wetenschap en praktijk, en de vele werelden van dier- en plantenvoeding.

Ik ben er van overtuigd dat we door “out of the box” te denken (en te doen) en door veel vakgebieden bij elkaar te brengen we hele grote stappen kunnen maken op gebied van voeding. En dat is dan goed voor ieder mens, elk dier en daardoor voor het milieu.

Tot mijn volgende blog

Hessel Altenburg