Logo GMP

Nu ook 100% Biologisch zeewier

North Seaweed b.v. is meer dan 15 jaar actief als leverancier van zeewier, met de focus op toepassing in diervoeding. Als geen ander weet North Seaweed wat zeewier doet in diervoeding en combineert deze kennis en ervaring voortdurend met de moderne veevoedingkennis.

Onder de merknaam SeaSpirit worden er uitgekiende zeewiermengsels geleverd, speciaal samengesteld voor herkauwers, paarden, pluimvee, varkens en petfood. Ook de maatwerkmengsels en op zeewier gebaseerde producten kunnen zich verheugen in een toenemende belangstelling

North Seaweed b.v. levert vanaf nu ook Biologisch Gecertificeerd Zeewier

Door de GMP+ certificering en de deelname aan Securefeed zijn de afnemers verzekerd van kwalitatief hoogwaardige en veilige zeewieren. Sinds kort is North Seaweed daarnaast ook SKAL-gecertificeerd en wordt 100% biologisch zeewier geleverd onder de naam SeaSpirit Organic.

Voor Biologisch zeewier zijn diverse (extra) eisen opgenomen in de biologische wetgeving. Deze eisen dragen bij aan de instandhouding van de biodiversiteit van natuurlijke waterecosystemen en de duurzame instandhouding van de gezondheid van het watermilieu. De producenten van het zeewier moeten daarom o.a. een duurzaam beheerplan hebben met gedetailleerde gegevens over de milieu-impact van het bedrijf.

Momenteel omvat de Biologische veestapel ongeveer 4% van alle in Nederland gehouden dieren. In Duitsland is dit al meer dan 9%. De omvang van de biologische veestapel laat elk jaar een gestage groei zien en er is sprake van schaalvergroting en verdere professionalsering.

De Europese commissie zet in haar Europese Green Deal sterk in op een uitbreiding van de biologische sector. Zo moet het biologische areaal in het jaar 2030 zijn gegroeid naar 25% van het totale areaal landbouwgrond.

North Seaweed is er van overtuigd dat biologisch zeewier, meer nog dan in de gangbare landbouw, sterk kan bijdragen aan een gezondere, efficiëntere, milieuvriendelijke, maar vooral rendabelere productie in de biologische veehouderij. De jarenlange ervaring, uitgebreide kennis van zeewier én de technische begeleiding zijn dan ook vertaald naar krachtig werkende producten voor veehouders die biologisch produceren of die gaan omschakelen. Ze worden op de markt gebracht onder de naam Sea Spirit Organic.

Biologisch zeewier biedt kansen en heeft unieke eigenschappen voor de Biologische landbouw:

Efficiëntere productie:

Zeewier is niet alleen een goede bron van organisch gebonden mineralen en sporenelementen. Het heeft ook een krachtige pre-biotische werking en zorgt daarmee voor een betere darmgezondheid. Daarnaast heeft zeewier een sterk anti-bacteriële en ontstekingsremmende werking.

In de vele praktijkproeven van North Seaweed komt voortdurend naar voren dat de juiste inzet van zeewier weerstands- en productieverhogend werkt voor alle diersoorten.

Goed  voor het milieu:

Zeewier zorgt niet alleen voor een efficiëntere productie, maar ook voor minder milieubelasting. Het zorgt bijvoorbeeld voor een flinke reductie van methaanuitstoot bij rundvee. In door North Seaweed gedane proeven werd er 8 – 20% minder methaanuitstoot gemeten. Methaan is een tot 23 maal sterker broeikasgas dan CO2. Daarbij wordt de energie die anders verloren zou gaan in de vorm van methaangas nu effectief door de koe benut.

Jonge dieren hebben met zeewier minder darmproblemen en een lagere uitval. Ze ontwikkelen zich bovendien beter en laten later een gezondere en betere productie zien. Gunstige voederconversies, minder medicijngebruik, minder milieubelasting en langere levensduur maken dat zeewier sterk bijdraagt aan een duurzame veehouderij. Zeewier is een circulair product, waarvoor bij de productie geen schaars zoet water, schaarse landbouwgrond, bestrijdingsmiddelen en (kunst-)meststoffen worden gebruikt.

Kwalitatief betere levensmiddelen:

Bij de inzet van bepaalde soorten zeewier wordt de kwaliteit van de eindproducten positief beïnvloed. Zo wordt bijvoorbeeld het aandeel onverzadigde vetzuren in melk, vlees en eieren hoger. Melk van met zeewier gevoerde koeien, liet zelfs midden in de weideperiode een hoger aandeel Omega-3 vetzuren zien. De ratio Omega 6 / Omega 3 in de melk schoof van 3,19 naar 1,85.

Bij kippen verbetert niet alleen de darmgezondheid positief, maar bijvoorbeeld ook de grootte van de ei-dooiers, en blijft de algehele ei-kwaliteit gedurende het vorderen van de legperiode op een hoger niveau.

Voor meer informatie of vragen:

info@northseaweed.nl
www.northseaweed.nl

North Seaweed overzicht productgroepen