agri

Altenburg Nutritional heeft stevige agrarische wortels en koestert deze sterk. De ontwikkelingen in de landbouw gaan snel en er zijn grote uitdagingen in een steeds sterker en groter wordend krachtenveld. Ook wij staan daar midden in, en gaan samen met de hele sector de uitdagingen aan waarvoor de sector staat.

De landbouw heeft er altijd al aan gewerkt om kringlopen beter sluitend te krijgen, om van reststromen waardevol voedsel voor mens, dier en plant te maken, maar ook om de belasting van het milieu te verminderen. Immers, een goede omgeving (milieu) is een belangrijke voorwaarde om goede en eerlijke producten te kunnen maken. Dit alles wordt nog steeds verder doorgezet, omdat de omgeving (samenleving) er om vraagt. Maar ook omdat dat de enige weg is om te komen tot een duurzame en economische landbouw. Altenburg Nutritional wil middels haar producten en diensten een bijdrage leveren om de primaire rol van de landbouw verder door te blijven bouwen.

Verdere verbetering van het kennisniveau, onderzoek en innovatie met behoud van al het goede wat er reeds in de afgelopen eeuwen is gerealiseerd door de landbouw, moeten de landbouw die rol geven die ze verdient: een gerespecteerde plaats in de samenleving, met eerlijke inkomens voor alle schakels in de agrarische sector, dus ook voor de boer.