Service en advies

Research

Development

Tuin

Dier

Agri

Missie.

Altenburg Nutritional houdt zich bezig met producten en diensten op het gebied van dier- en plantenvoeding. Het is onze missie om gezondheid, welzijn en prestaties van mens, dier en plant voortdurend te verbeteren vanuit de voeding. Jarenlange (praktijk-) ervaring, het actief deelnemen in vele kennisnetwerken, het doen van onderzoeken en het volgen van ontwikkelingen en innovaties, maken dat wij beschikken over een hoog kennisniveau. Wij zijn er van overtuigd dat we inmiddels niet meer alleen staan in het streven naar meer verantwoord geproduceerde en gezonde voeding. Daarom delen we middels onze innovatieve producten en diensten onze kennis met eenieder die net als wij, al dan niet professioneel, betrokken is bij voeding of de productie ervan. Voor hen willen we een 100% betrouwbare partner zijn waarmee we verder duurzaam kunnen bouwen aan eerlijke en gezonde voeding en productiemethodes, welke goed zijn voor mens dier en milieu. Nu en voor in de toekomst.

Silverhorse

Visie.

Als geen ander weten wij welke invloed voeding heeft op gezondheid, welzijn en prestaties van mens, dier en op het milieu. In de loop der eeuwen is de functie van voeding en de kijk op de voedselproductie langzaam aan geëvolueerd. Was voedsel in het verleden slechts een “kale” leverancier van met name energie en eiwitten, thans spreken we over “functionele voeding”, die naast de benodigde nutriënten vooral sterk moet bijdragen aan zaken als welzijn en gezondheid. En ook is langzaam aan het besef gegroeid dat voedselproductie veiliger, duurzamer en met minder belasting voor moeder Aarde moet geschieden. Altenburg Nutritional ziet deze zaken als uitdaging en is van mening dat we op al deze gebieden nog maar aan het begin staan. Daarbij hebben we sterk de overtuiging en visie dat eerlijke, “functionele voeding” en aandacht voor welzijn van mens, dier en milieu alleen maar winnaars zal kennen, zeker ook in economisch opzicht.

Doelstelling.

Altenburg Nutritional wil met haar producten, innovaties, onderzoeken, diensten het verschil gaan maken wanneer het gaat om maximaal welzijn voor mens dier en milieu in combinatie met een hoog economisch rendement voor zowel de producent als voor de gebruikers.

Service en advies.

Altenburg Nutritional heeft een eigen assortiment zelf ontwikkelde, innovatieve producten op gebied van plant en dier. Service en hoogstaande advisering staat daarbij vanzelfsprekend hoog in het vaandel. Immers, een product is niet alleen maar het fysieke product, maar ook zitten er aspecten aan als service, advisering, garanties etc. Dus service niet alleen om de juiste productkeuze te maken maar ook om te komen tot het beste resultaat. Zo behoort bij de afname van bijvoorbeeld een organische meststof een gratis bodem-onderzoek/advies tot de service om de juiste soort en hoeveelheid te kunnen kiezen.

Research.

De ontwikkelingen op gebied van voeding en voedselproductie gaan razendsnel. Door eigen onderzoek en jarenlange ervaring, maar ook middels ons grote netwerk staan we voortdurend in contact met vooraanstaande onderzoekers en instituten en bedrijven en is er over een weer uitwisseling van kennis met onze vele partners in de wereld van voeding en voedselproductie. Dit maakt onder ander dat AltenburgNutritional ook regelmatig wordt geconsulteerd en/of benaderd voor het uitvoeren van, of meewerken aan diverse onderzoeken of productinnovaties.

Development.

Altenburg Nutritional heeft in de loop der jaren een goede staat van dienst opgebouwd wanneer het gaat om productontwikkeling. Zo zijn we betrokken geweest bij de ontwikkeling van succesvolle concepten op gebied van kalver- en rundveevoeding, stalhygiëne en bemesting voor derde-partijen. Creativiteit, maar ook het “out of the box” kunnen denken worden door onze partners als sterke bijkomende punten gezien.

Altenburg Nutritional heeft zelf een eigen premiumreeks honden- katten en paardenvoeding ontwikkeld die op de markt wordt gebracht onder de namen Silverdog, Silvercat en Silverhorse. Onder de naam Active-Green wordt een reeks 100% organische meststoffen voor gazon en siertuin verkocht.

Middels een 50% deelneming in Agroflux wordt er een eigen ontwikkelde reeks op zeewier gebaseerde voeders verkocht onder de naam Sea Spirit en zijn we marktleider.

Partners van Altenburg